Twee jaar was ik beleidsadviseur groen, begraafplaatsen en sport- en speelplekken bij de gemeente Zaanstad. Ik fungeerde schakel tussen beheer en uitvoering enerzijds, en beleid, de wethouder Openbare Ruimte en B&W anderzijds. Concreet gezegd schreef ik het beleid voor de speel- en sportplekken, het bomenbeleid (in samenwerking met Cobra Adviseurs) en vernieuwde ik de verordeningen voor de 6 gemeentelijke begraafplaatsen. Voor vernieuwing van de verordeningen heb ik eerst voor alle betrokken ambtenaren (zowel voor uitvoering, beheer als beleid) een begraafplaatstour opgezet om elkaar te leren kennen en te weten wat er ter plaatse allemaal speelde.

Naast deze werkzaamheden heb ik in de gemeente Zaanstad de campagne Operatie Steenbreek opgestart. Operatie Steenbreek (https://www.operatiesteenbreek.nl/) is een landelijk platform dat naar aanleiding van de klimaatverandering en de daardoor ontstane wateroverlast zich inzet om bewoners ertoe te bewegen hun tuin te vergroenen. In Zaanstad wilden we dat doen door een positief stimulerende houding aan te nemen. Daarom zijn we de campagne gestart met een tuinenwedstrijd (200 deelnemers). De tuinen werden op biodiversiteit beoordeeld, volgens het systeem van Carijn Beumer; BIMBY (Biodiversity In My (Back) Yard)(http://carijnbeumer.wixsite.com/bimby/). Vervolgens heb ik een plantenruilmarkt opgezet waarbij tegels werden ingezameld volgens het tegel-eruit-plant-erin principe. 

Ook hebben we een Bomenweek georganiseerd die nu jaarlijks plaatsvindt, om bewoners bewust te maken van het belang van bomen in de openbare ruimte. Met onder andere een fietstocht langs de monumentale bomen in Zaanstad, een bomenquiz, bomenklimdag, fotowedstrijd en de bomenplantdag.

  • foto1
  • foto2
  • foto2
  • foto2
  • foto2

Foto's van de fietstocht tijdens de Bomenweek, een monumentale bomenlaan op de begraafplaatstour, een kleine maar biodiverse geveltuin, de Kastanjebloedingsziekte in een monumentale boom, de skateplek Nauerna onder de snelweg.