De gemeente Deventer wilde bewoners van de twee wijken Platvoet en Borgele een nieuwe kijk op groen geven. Daarom werd mij gevraagd om een lezing te geven in de twee wijken. Echter, een groep bewoners van Platvoet had reeds een groenvisie opgesteld, die goed en duidelijk in elkaar zat. Een lezing over een andere kijk op groen zou mijn inziens mosterd na de maaltijd zijn. 

Met instemming van de gemeente besloot ik over te gaan tot een andere werkwijze: de visie van Platvoet gebruikten we om het proces in Borgele in gang te zetten. Bewoners van Platvoet presenteerden hun visie aan de bewoners van Borgele en lieten ter plaatse in hun wijk zien hoe ze deze bedoelden en uitvoerden.

Twee weken later wandelden we met bewoners uit beide wijken door Borgele om te kijken hoe een groenvisie voor deze wijk eruit zou kunnen gaan zien. Er bleek opeens ook een bewoner mee te lopen, die 30 jaar geleden als landschapsarchitect bij de gemeente de groenstructuur voor de wijk had ontworpen! Hij legde uit wat de oorspronkelijke visie op het groen was. De groep ging vervolgens na in hoeverre die uitgangspunten nog relevant waren. Daarna begeleidden de bewoners van Platvoet de bewoners van Borgele in het opstellen van hun visie. Ook is er een actieve bewonersgroep opgestaan die zich hard maakt voor educatief groen voor de jeugd uit de wijk.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer, Rastergroep.

  • foto1
  • foto2
  • foto2
  • foto2
  • foto2
  • foto2

De bewoners werden zich bewust van de verschillende functies van het groen in hun buurt en de kwaliteit van het groen dat er al was. De enorme mooie bomenrijen als begeleidend groen bijvoorbeeld. Afschermend groen voor lelijke muurtjes. En dat je met meer gevarieerd groen, bijvoorbeeld meerdere bessenstruiken die op verschillende tijden in het jaar dragen en bloeien, je vlinders en vogels kunt aantrekken.