Mijn expertise als omgevingstechnoloog is voornamelijk de beleving en het gebruik omtrent de woonomgeving. Waarbij zowel mijn bouwkundige kennis als mijn sociale maatschappelijke kennis wordt aangesproken. Projecten gaan voornamelijk over de beleving en het gebruik van openbare ruimte in complexe stadswijken (groen, parken en pleinen, schoolpleinen, sport-, speel- en verblijfsplekken) door zowel jonge als oude bewoners.

Mijn werkzaamheden hebben zich de afgelopen jaren uitgebreid van speelplekkenbeleid naar inspraak en participatieprojecten (met zowel jeugd als volwassenen), naar projectleiding, organisatie én uitvoering van jaarprogramma's en evenementen in achterstandwijken. Voorts fungeer ik vaak als coördinator/mediator en/of tolk/vertaler in complexe leefbaarheidsprojecten met een diversiteit aan betrokken partijen, meestal samenwerkend met ontwerpers als architecten of landschapsarchitecten. 

Gaandeweg, tijdens ogenschijnlijk uiteenlopende opdrachten met jonge én oude bewoners, binnen werkverbanden als de Gemeente Zaanstad, Delft, Tholen, Den Haag, Tilburg, Deventer, Stadsdeel Amsterdam Nieuw West, SHFT, het Zuiderzeemuseum, Hoek Hoveniers, klanten en bedrijven bij Syntens, zag ik de rode draad in mijn werk:

1. Het uitgangspunt is altijd de wisselwerking tussen mens en omgeving, ervan uitgaand dat deze elkaar sterk beïnvloeden;

2. Mijn werkwijze: contact leggen, verbinden, observeren en vragen stellen en inbreng van vernieuwing en creativiteit;

3. Uitgaand van de kracht, het talent en het oplossend vermogen van de mens zelf (zowel jong als oud).

 

  • foto1

De rode draad in mijn werk en leven is de wisselwerking tussen mens en omgeving: mijn overtuiging is dat die elkaar sterk beïnvloeden. Om erachter te komen hoe, observeer ik en stel ik vragen. Daarbij ga ik ervan uit dat ieder mens, zowel jong als oud, over een eigen kracht en oplossend vermogen beschikt. Ik vind het het mooist om mensen zelf te laten ontdekken waar bij hun die kracht ligt.