Wat is omgevingstechnologie?

Voor een omgevingstechnoloog vormt de bouwkundige kennis de basiskennis. Dit combineert hij/zij met de sociale maatschappelijke kant: Een omgevingstechnoloog vraagt zich af hoe mensen en gebouwde omgeving elkaar beïnvloeden. Hoe ervaren mensen hun omgeving, en waaróm ervaren ze die zo? Waarom gedragen mensen zich in de ene omgeving anders dan in de andere? Hoe kun je met een bepaalde inrichting en bouw het gedrag en de beleving van mensen beïnvloeden?

Hoe mensen hun omgeving ervaren, is voor iedereen anders. Het is afhankelijk van vele verschillende factoren. Maar toch kun je iets zeggen voor groepen mensen, met name mensen met hetzelfde doel of belang.

Voordat een plan voor een gebied wordt ontwikkeld, is het essentieel te weten wat er leeft in die omgeving. Wat bepaalt de identiteit en welke mensen wonen er. Wat ervaart men als negatief en wat als positief en waar ligt dat dan precies aan?

Als omgevingstechnoloog onderzoek ik dit en adviseer ik hierover, meestal in de rol van projectleider. Ik vorm een brug tussen de (bouw)technische ontwerpers, landschapsarchitecten en de uiteindelijke gebruikers van de omgeving; de bewoners.

  • foto1
  • foto2
  • foto2

Jardin d'email van Jean Dubuffet in het Kröller Müller (1974). Hier de boven/binnenkant van het werk, op de homepage is een deel van de buitenkant te zien. Het is een goed voorbeeld van een bouwwerk dat gedrag uitlokt zoals eromheen lopen, naar binnen en erbovenop proberen te komen. Met name kinderen gaan zichzelf eraan meten; hoe hoog is dit, kan ik erop zitten, pas ik eronderdoor.