Tijdens mijn studie (Omgevingstechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven) werd ik getroffen door het promotieonderzoek van dr. Joost van Andel 'Woonomgeving en kinderen' (1985). Dat liet mij niet meer los. Onder Joost zijn begeleiding ben ik afgestudeerd en hetzelfde pad opgegaan.

Ik heb verschillende wetenschappelijke onderzoeken afgerond naar het buitenspelen van kinderen in verschillende steden in Nederland (1997 en verder) en ook in Barcelona (1994). Mijn interesse ging daarbij altijd uit naar het 'creatieve spel', oftewel het zelf maken en fantaseren. En de rol van flora en fauna in dat spel.

Mijn passie

Tijdens de jarenlange onderzoeken en observaties van buitenspeelgedrag van kinderen en mijn projecten in complexe stadswijken voer(de) ik de meest vreemde en interessante gesprekken met kinderen en jongeren. Ik kwam er later pas achter dat dat een vak was: Filosoferen Met Kinderen (FMK). Om me daarin verder te bekwamen, volgde ik een cursus in Gent 'Gespreksleider Filosoferen Met Kinderen' bij Richard Anthone (auteur van 'Socrates op de speeplaats', 2007). Daarnaast volgde ik een aantal internationale masterclasses in Gent (België).

Mijn kracht

Gaandeweg merkte ik dat mijn werkelijke kracht zit in het één op één contact met kinderen. Ik vond mijn draai helemaal tijdens de opleiding Integratieve Kindertherapie (IKT), een 4-jarige post HBO studie aan de Nederlands Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.

Tussen mijn beide beroepen, omgevingstechnoloog en kindertherapeut, is een kruisbestuiving ontstaan. Op beide vlakken resulteerde dit in een verdere ontwikkeling en diepgang in mijn werk. Voor mij brengt het tevens de verbinding tussen mijn technische analytische kant en mijn sociale empathische kant!

  • foto1

Tussen mijn beide beroepen, omgevingstechnoloog en kindertherapeut, respectievelijk kmot en kmikt, is een kruisbestuiving ontstaan, wat resulteerde in een verdere ontwikkeling en diepgang in mijn werk op beide vlakken. En voor mij bracht dit tevens verbinding tussen mijn technische analytische kant en mijn sociale empathische kant!