In dit onderzoek worden verschillende nieuwbouwprojecten beschreven en met elkaar vergeleken: Hoe worden de drie functies van de openbare buitenruimte, spelen verblijven en parkeren met elkaar gecombineerd?

Naast het veeleisende programma wordt de parkeeroplossing vaak aangevoerd als argument voor het ontbreken van groene buitenruimte. De goede voorbeelden uit de projectenscan laten echter zien dat elke parkeeroplossing is te combineren met een aantrekkelijke groene openbare ruimte. Uit de bijdrage van de landschapsarchitect / stedenbouwkundige Paul Kersten van Wurck blijkt dat een groene openbare ruimte financieel gezien zelfs gunstig kan zijn.

Bij veel recente projecten lijkt groen gewoon niet als harde eis te zijn meegenomen in het ontwerptraject.

Opdrachtgever: Kristal N.V., Haag Wonen.

  • foto1
  • foto2
  • foto2
  • foto2
  • foto2
  • foto2

Bij veel recente projecten lijkt groen gewoon niet als harde eis te zijn meegenomen in het ontwerptraject. Terwijl een daktuin slechts maar 35 cm aarde nodig heeft, zie foto 6: de daktuinen op Kattenburg (Amsterdam).

Het boekje 'Groen in de compacte stad' is te verkrijgen bij Haag Wonen (Den Haag).