"GeerwegTour is de verrassende reis door de rijke historie van de karakteristieke volksbuurt Geerweg in Delft. Met een gids is vanuit het nieuwe Speeltuingebouw de rijkdom aan verhalen en talenten van deze bijzondere buurt te beleven. GeerwegTour is de theatrale afsluiting van Groeten van Geerweg." (www.kunstindewijken.nl)

Door Kunst in de Wijken ben ik gevraagd om projectleider te zijn en het voorbereidende werk te verrichten: contacten te leggen met de bewoners en te kijken of er een basis was voor het project. Kunst in de Wijken had als doel: meer bekendheid geven aan de rijke historie van de wijk, ruimte bieden voor de talenten(ontwikkeling) van de bewoners en weer verbinding te leggen met omliggende buurten en betrokken professionals.

Eenmaal kennisgemaakt, bleken er verhalen en talenten te over. Het project 'Groeten van Geerweg' kon starten!

Het team van regiseur Marjet Roerink, fotografe Laura de Haan en muzikant René Torenstra heeft vervolgens de GeerwegTour georganiseerd, gebaseerd op de historie en het erfgoed van de buurt. 

  • foto1
  • foto2
  • foto2
  • foto2
  • foto2
  • foto2

Uit de folder 'Groeten van Geerweg':

"D'r gaan een hoop vooroordelen,
veel lopen te zeiken.
Maar als je niks weet, kom een keer kijken,
dit is gegarandeerd
de mooiste van alle wijken.
We zijn niet asociaal
maar hebben geen blad voor de mond,
en staan voor elkaar als het erop aankomt."