Op de Rudolf Steiner School in Breda mocht ik een reeks van 7 lessen filosoferen met kinderen geven aan groep 5/6. De thema's varieerden van Vriendschap en Traditie, tot aan thema's die die week in het nieuws waren. Op het einde hebben de kinderen een evaluatie ingevuld om erachter te komen hoe ze het filosoferen vonden.

Daaruit kon worden opgemaakt dat de doelen die vooraf in overleg met de juf waren gesteld, zijn bereikt. Kinderen schreven: "Je kon je eigen mening geven, je kon alles zeggen". Ze hoorden de meningen van anderen, wat veel kinderen leuk en interessant vonden: "Door de mening van de anderen, leer je hun beter begrijpen", schreven veel kinderen.

Wat opviel, was dat geen enkel kind geen enkele keer respectloos reageerde (spottend of afdoende als flauwekul). Ze namen de gesprekken uiterst serieus, evenals de andere kinderen.

 

  • foto1

Filosoferen leert kinderen en jongeren onder andere kritisch denken, beargumenteren, respect te hebben voor andere meningen én verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen uitspraken. Ze leren met meer zelfvertrouwen en duidelijkere argumentatie voor zichzelf op te komen.