Hoek Hoveniers: www.hoekhoveniers.nl

Início (oud collega's): www.inicio.nl

Stichting Kinderparadijs Meidoorn: www.kinderparadijs.net

Rotterdams Volkstheater: www.volkstheater.nl

Kunst in de Wijken: www.kunstindewijken.nl

Saskia de Wit landschapsarchitectuur: www.saskiadewit.nl

Camilla Meijer (compagnon in Mulder&Meijer): www.omgevingenbeleving.nl

Kind en Samenleving: www.k-s.be

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst: www.lkca.nl

EVR Architecten: www.evr-architecten.be

Vitura: www.vitura.nl

SHFT: www.shft.nl

Peter Moest, Infragroen: www.infragroen.nl

Rode Wouw: www.rodewouw.nl

De Zeeuwse Hemel: www.dezeeuwsehemel.nl

Annelies Frölke (website van kmot): www.anneliesfrolke.nl

Ronald Hamel, voormalig docent omgevingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. 

 

  • foto1

Werken in multidisciplinair verband vind ik een verrijking van mijn werk. Ik ben vaak de brug tussen de verschillende talen sprekende disciplines. Daarbij hanteer ik wel het volgende spreekwoord: 'Schoenmaker, blijf bij je leest'. Ieder moet de ruimte krijgen zijn eigen vak te beoefenen, gebruikmakend van de kennis en ervaring die wordt aangereikt uit andere vakgebieden.